Преглед на файлове

* .gitlab-ci.yml: Remove official support for Emacs 25.1

pull/5/head
Damien Cassou преди 1 година
родител
ревизия
b09eb3b692
Подписан от: DamienCassou GPG ключ ID: B68746238E59B548
променени са 1 файла, в които са добавени 0 реда и са изтрити 4 реда
  1. +0
    -4
      .gitlab-ci.yml

+ 0
- 4
.gitlab-ci.yml Целия файл

@ -6,10 +6,6 @@ image: ubuntu:latest
- make ci-dependencies
- make check
test:emacs:25.1:
image: silex/emacs:25.1-dev
<<: *test_job_definition
test:emacs:25.3:
image: silex/emacs:25.3-dev
<<: *test_job_definition

Зареждане…
Отказ
Запис