Emacs package integrating khard, a console cardav client
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

7 miesięcy temu
7 miesięcy temu
7 miesięcy temu
1 rok temu
123456789101112131415161718192021
 1. ELPA_DEPENDENCIES=yaml-mode package-lint let-alist
 2. ELPA_ARCHIVES=melpa gnu
 3. LINT_CHECKDOC_FILES=$(wildcard *.el)
 4. LINT_PACKAGE_LINT_FILES=$(wildcard *.el)
 5. LINT_COMPILE_FILES=$(wildcard *.el)
 6. makel.mk:
 7. # Download makel
 8. @if [ -f ../makel/makel.mk ]; then \
 9. ln -s ../makel/makel.mk .; \
 10. else \
 11. curl \
 12. --fail --silent --show-error --insecure --location \
 13. --retry 9 --retry-delay 9 \
 14. -O https://gitlab.petton.fr/DamienCassou/makel/raw/v0.5.3/makel.mk; \
 15. fi
 16. # Include makel.mk if present
 17. -include makel.mk