Преглед на файлове

Improve .gitlab-ci

- Remove useless job template
- Move some commands to before_script
- Display makel version
tags/v0.2.0
Damien Cassou преди 1 година
родител
ревизия
60f139c3fc
Signed by: DamienCassou <damien@cassou.me> GPG Key ID: B68746238E59B548
променени са 1 файла, в които са добавени 5 реда и са изтрити 7 реда
  1. +5
    -7
      .gitlab-ci.yml

+ 5
- 7
.gitlab-ci.yml Целия файл

@@ -1,11 +1,9 @@
image: ubuntu:latest
image: silex/emacs:26-dev

.test_job_template: &test_job_definition
script:
test:
before_script:
- emacs --version
- make makel-version
- make ci-dependencies
script:
- make check

test:emacs:26:
image: silex/emacs:26-dev
<<: *test_job_definition

Loading…
Отказ
Запис