Преглед на файлове

Use latest makel

tags/v0.2.0
Damien Cassou преди 1 година
родител
ревизия
c1b179a5d2
Signed by: DamienCassou <damien@cassou.me> GPG Key ID: B68746238E59B548
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      Makefile

+ 1
- 1
Makefile Целия файл

@@ -14,7 +14,7 @@ makel.mk:
curl \
--fail --silent --show-error --insecure --location \
--retry 9 --retry-delay 9 \
-O https://gitlab.petton.fr/DamienCassou/makel/raw/v0.4.0/makel.mk; \
-O https://gitlab.petton.fr/DamienCassou/makel/raw/v0.5.1/makel.mk; \
fi

# Include makel.mk if present


Loading…
Отказ
Запис