Kaynağa Gözat

Use latest makel

tags/v0.2.0
Damien Cassou 1 yıl önce
ebeveyn
işleme
c1b179a5d2
İmzalayan: DamienCassou <damien@cassou.me> GPG Anahtar Kimliği: B68746238E59B548
1 değiştirilmiş dosya ile 1 ekleme ve 1 silme
  1. +1
    -1
      Makefile

+ 1
- 1
Makefile Dosyayı Görüntüle

@@ -14,7 +14,7 @@ makel.mk:
curl \
--fail --silent --show-error --insecure --location \
--retry 9 --retry-delay 9 \
-O https://gitlab.petton.fr/DamienCassou/makel/raw/v0.4.0/makel.mk; \
-O https://gitlab.petton.fr/DamienCassou/makel/raw/v0.5.1/makel.mk; \
fi

# Include makel.mk if present


Yükleniyor…
İptal
Kaydet