Переглянути джерело

Use latest makel

tags/v0.2.0
Damien Cassou 1 рік тому
джерело
коміт
c1b179a5d2
Підписано: DamienCassou <damien@cassou.me> Ідентифікатор GPG ключа: B68746238E59B548
1 змінених файлів з 1 додано та 1 видалено
  1. +1
    -1
      Makefile

+ 1
- 1
Makefile Переглянути файл

@@ -14,7 +14,7 @@ makel.mk:
curl \
--fail --silent --show-error --insecure --location \
--retry 9 --retry-delay 9 \
-O https://gitlab.petton.fr/DamienCassou/makel/raw/v0.4.0/makel.mk; \
-O https://gitlab.petton.fr/DamienCassou/makel/raw/v0.5.1/makel.mk; \
fi

# Include makel.mk if present


Завантаження…
Відмінити
Зберегти