Przeglądaj źródła

Activate continuous integration

tags/v0.2.0
Damien Cassou 1 rok temu
rodzic
commit
e85998e394
Podpisane przez: DamienCassou <damien@cassou.me> ID klucza GPG: B68746238E59B548
3 zmienionych plików z 23 dodań i 12 usunięć
 1. +1
  -4
    .gitignore
 2. +1
  -8
    .gitlab-ci.yml
 3. +21
  -0
    Makefile

+ 1
- 4
.gitignore Wyświetl plik

@@ -1,4 +1 @@

/emake.el
/emake.mk
.elpa.test
/makel.mk

+ 1
- 8
.gitlab-ci.yml Wyświetl plik

@@ -3,16 +3,9 @@ image: ubuntu:latest
.test_job_template: &test_job_definition
script:
- emacs --version
- make ci-dependencies
- make check

test:emacs:25.1:
image: silex/emacs:25.1-dev
<<: *test_job_definition

test:emacs:25.3:
image: silex/emacs:25.3-dev
<<: *test_job_definition

test:emacs:26:
image: silex/emacs:26-dev
<<: *test_job_definition

+ 21
- 0
Makefile Wyświetl plik

@@ -0,0 +1,21 @@
ELPA_DEPENDENCIES=yaml-mode package-lint

ELPA_ARCHIVES=melpa

LINT_CHECKDOC_FILES=$(wildcard *.el)
LINT_PACKAGE_LINT_FILES=$(wildcard *.el)
LINT_COMPILE_FILES=$(wildcard *.el)

makel.mk:
# Download makel
@if [ -f ../makel/makel.mk ]; then \
ln -s ../makel/makel.mk .; \
else \
curl \
--fail --silent --show-error --insecure --location \
--retry 9 --retry-delay 9 \
-O https://gitlab.petton.fr/DamienCassou/makel/raw/v0.2.0/makel.mk; \
fi

# Include emake.mk if present
-include makel.mk

Ładowanie…
Anuluj
Zapisz