Emacs package integrating khard, a console cardav client
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

888B

khardel

<p> <a href="https://stable.melpa.org/#/khardel"> <img alt="MELPA Stable" src=""/> </a>

<a href="https://melpa.org/#/khardel"> <img alt="MELPA" src=""/> </a>

<a href="https://gitlab.petton.fr/DamienCassou/khardel/commits/master"> <img alt="pipeline status" src="" /> </a> </p>

Summary

The package khardel

License

See COPYING. Copyright (c) 2018 Damien Cassou.

<a href="https://liberapay.com/DamienCassou/donate"> <img alt="Donate using Liberapay" src=""> </a>