Emacs package integrating khard, a console cardav client
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

888B

khardel

#+BEGIN_HTML

MELPA Stable

MELPA

pipeline status

#+END_HTML

Summary

The package khardel

License

See COPYING. Copyright (c) 2018 Damien Cassou.

#+BEGIN_HTML Donate using Liberapay #+END_HTML