Emacs package integrating khard, a console cardav client
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

888B

khardel

#+BEGIN_HTML

MELPA Stable

MELPA

pipeline status

#+END_HTML

Summary

The package khardel

License

See COPYING. Copyright (c) 2018 Damien Cassou.

#+BEGIN_HTML Donate using Liberapay #+END_HTML