Emacs package integrating khard, a console cardav client
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
Damien Cassou 31a4c62e37 Merge branch 'fix-drone' of DamienCassou/khardel into master před 9 měsíci
.drone.yml Fix .drone.yml file před 9 měsíci
.gitignore Activate continuous integration před 1 rokem
.travis.yml Migrate from gitlab-ci to drone or travis před 10 měsíci
COPYING Initial commit před 2 roky
Makefile Update makel před 10 měsíci
README.org Initial commit před 2 roky
khardel-org.el Release 0.2.0 před 10 měsíci
khardel.el Release 0.2.0 před 10 měsíci

README.org

khardel

<p> <a href="https://stable.melpa.org/#/khardel"> <img alt="MELPA Stable" src="https://stable.melpa.org/packages/khardel-badge.svg"/> </a>

<a href="https://melpa.org/#/khardel"> <img alt="MELPA" src="https://melpa.org/packages/khardel-badge.svg"/> </a>

<a href="https://gitlab.petton.fr/DamienCassou/khardel/commits/master"> <img alt="pipeline status" src="https://gitlab.petton.fr/DamienCassou/khardel/badges/master/pipeline.svg" /> </a> </p>

Summary

The package khardel

License

See COPYING. Copyright (c) 2018 Damien Cassou.

<a href="https://liberapay.com/DamienCassou/donate"> <img alt="Donate using Liberapay" src="https://liberapay.com/assets/widgets/donate.svg"> </a>