Emacs package integrating khard, a console cardav client
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Damien Cassou 31a4c62e37 Merge branch 'fix-drone' of DamienCassou/khardel into master před 2 měsíci
.drone.yml Fix .drone.yml file před 2 měsíci
.gitignore Activate continuous integration před 1 rokem
.travis.yml Migrate from gitlab-ci to drone or travis před 2 měsíci
COPYING Initial commit před 1 rokem
Makefile Update makel před 2 měsíci
README.org Initial commit před 1 rokem
khardel-org.el Release 0.2.0 před 2 měsíci
khardel.el Release 0.2.0 před 2 měsíci

README.org

khardel

#+BEGIN_HTML

MELPA Stable

MELPA

pipeline status

#+END_HTML

Summary

The package khardel

License

See COPYING. Copyright (c) 2018 Damien Cassou.

#+BEGIN_HTML Donate using Liberapay #+END_HTML