Emacs package integrating khard, a console cardav client
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Damien Cassou 31a4c62e37 Merge branch 'fix-drone' of DamienCassou/khardel into master 2 miesięcy temu
.drone.yml Fix .drone.yml file 2 miesięcy temu
.gitignore Activate continuous integration 1 rok temu
.travis.yml Migrate from gitlab-ci to drone or travis 2 miesięcy temu
COPYING Initial commit 1 rok temu
Makefile Update makel 2 miesięcy temu
README.org Initial commit 1 rok temu
khardel-org.el Release 0.2.0 2 miesięcy temu
khardel.el Release 0.2.0 2 miesięcy temu

README.org

khardel

#+BEGIN_HTML

MELPA Stable

MELPA

pipeline status

#+END_HTML

Summary

The package khardel

License

See COPYING. Copyright (c) 2018 Damien Cassou.

#+BEGIN_HTML Donate using Liberapay #+END_HTML