Emacs package integrating khard, a console cardav client
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Damien Cassou 31a4c62e37 Merge branch 'fix-drone' of DamienCassou/khardel into master 2 månader sedan
.drone.yml Fix .drone.yml file 2 månader sedan
.gitignore Activate continuous integration 1 år sedan
.travis.yml Migrate from gitlab-ci to drone or travis 2 månader sedan
COPYING Initial commit 1 år sedan
Makefile Update makel 2 månader sedan
README.org Initial commit 1 år sedan
khardel-org.el Release 0.2.0 2 månader sedan
khardel.el Release 0.2.0 2 månader sedan

README.org

khardel

#+BEGIN_HTML

MELPA Stable

MELPA

pipeline status

#+END_HTML

Summary

The package khardel

License

See COPYING. Copyright (c) 2018 Damien Cassou.

#+BEGIN_HTML Donate using Liberapay #+END_HTML