Emacs package integrating khard, a console cardav client
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
Damien Cassou 31a4c62e37 Merge branch 'fix-drone' of DamienCassou/khardel into master 9 månader sedan
.drone.yml Fix .drone.yml file 9 månader sedan
.gitignore Activate continuous integration 1 år sedan
.travis.yml Migrate from gitlab-ci to drone or travis 10 månader sedan
COPYING Initial commit 2 år sedan
Makefile Update makel 10 månader sedan
README.org Initial commit 2 år sedan
khardel-org.el Release 0.2.0 10 månader sedan
khardel.el Release 0.2.0 10 månader sedan

README.org

khardel

<p> <a href="https://stable.melpa.org/#/khardel"> <img alt="MELPA Stable" src="https://stable.melpa.org/packages/khardel-badge.svg"/> </a>

<a href="https://melpa.org/#/khardel"> <img alt="MELPA" src="https://melpa.org/packages/khardel-badge.svg"/> </a>

<a href="https://gitlab.petton.fr/DamienCassou/khardel/commits/master"> <img alt="pipeline status" src="https://gitlab.petton.fr/DamienCassou/khardel/badges/master/pipeline.svg" /> </a> </p>

Summary

The package khardel

License

See COPYING. Copyright (c) 2018 Damien Cassou.

<a href="https://liberapay.com/DamienCassou/donate"> <img alt="Donate using Liberapay" src="https://liberapay.com/assets/widgets/donate.svg"> </a>