Emacs package integrating khard, a console cardav client
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 
 
Damien Cassou 31a4c62e37 Merge branch 'fix-drone' of DamienCassou/khardel into master 9 ay önce
.drone.yml Fix .drone.yml file 9 ay önce
.gitignore Activate continuous integration 1 yıl önce
.travis.yml Migrate from gitlab-ci to drone or travis 10 ay önce
COPYING Initial commit 2 yıl önce
Makefile Update makel 10 ay önce
README.org Initial commit 2 yıl önce
khardel-org.el Release 0.2.0 10 ay önce
khardel.el Release 0.2.0 10 ay önce

README.org

khardel

<p> <a href="https://stable.melpa.org/#/khardel"> <img alt="MELPA Stable" src="https://stable.melpa.org/packages/khardel-badge.svg"/> </a>

<a href="https://melpa.org/#/khardel"> <img alt="MELPA" src="https://melpa.org/packages/khardel-badge.svg"/> </a>

<a href="https://gitlab.petton.fr/DamienCassou/khardel/commits/master"> <img alt="pipeline status" src="https://gitlab.petton.fr/DamienCassou/khardel/badges/master/pipeline.svg" /> </a> </p>

Summary

The package khardel

License

See COPYING. Copyright (c) 2018 Damien Cassou.

<a href="https://liberapay.com/DamienCassou/donate"> <img alt="Donate using Liberapay" src="https://liberapay.com/assets/widgets/donate.svg"> </a>