Emacs user interface to navigate Basecamp 3.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 

19 wiersze
364 B

image: ubuntu:latest
.test_job_template: &test_job_definition
script:
- emacs --version
- make ci-dependencies
- make check
test:emacs:25.1:
image: silex/emacs:25.1-dev
<<: *test_job_definition
test:emacs:25.3:
image: silex/emacs:25.3-dev
<<: *test_job_definition
test:emacs:26.3:
image: silex/emacs:26.3-dev
<<: *test_job_definition