Emacs user interface to navigate Basecamp 3.
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 

19 rader
364 B

image: ubuntu:latest
.test_job_template: &test_job_definition
script:
- emacs --version
- make ci-dependencies
- make check
test:emacs:25.1:
image: silex/emacs:25.1-dev
<<: *test_job_definition
test:emacs:25.3:
image: silex/emacs:25.3-dev
<<: *test_job_definition
test:emacs:26.3:
image: silex/emacs:26.3-dev
<<: *test_job_definition