Emacs user interface to navigate Basecamp 3.
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 
 

19 satır
364 B

image: ubuntu:latest
.test_job_template: &test_job_definition
script:
- emacs --version
- make ci-dependencies
- make check
test:emacs:25.1:
image: silex/emacs:25.1-dev
<<: *test_job_definition
test:emacs:25.3:
image: silex/emacs:25.3-dev
<<: *test_job_definition
test:emacs:26.3:
image: silex/emacs:26.3-dev
<<: *test_job_definition