Emacs interface to view and manipulate CouchDB databases
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Damien Cassou 84fdc16fb1
Use navigel-method to simplify code
před 4 měsíci
.gitignore Initial version před 1 rokem
.gitlab-ci.yml Initial version před 1 rokem
COPYING Initial version před 1 rokem
Makefile Use navigel to simplify the code před 5 měsíci
README.org Initial version před 1 rokem
elcouch.el Use navigel-method to simplify code před 4 měsíci

README.org

elcouch

#+BEGIN_HTML

MELPA Stable

MELPA

pipeline status

#+END_HTML

Summary

CouchDB is a free open-source database software. The Emacs package elcouch makes it possible to view and manipulate CouchDB databases. It depends on libelcouch.

License

See COPYING. Copyright (c) 2018 Damien Cassou.

#+BEGIN_HTML Donate using Liberapay #+END_HTML