Emacs interface to view and manipulate CouchDB databases
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Damien Cassou 84fdc16fb1
Use navigel-method to simplify code
11 miesięcy temu
.gitignore Initial version 2 lat temu
.gitlab-ci.yml Initial version 2 lat temu
COPYING Initial version 2 lat temu
Makefile Use navigel to simplify the code 11 miesięcy temu
README.org Initial version 2 lat temu
elcouch.el Use navigel-method to simplify code 11 miesięcy temu

README.org

elcouch

<p> <a href="https://stable.melpa.org/#/elcouch"> <img alt="MELPA Stable" src=""/> </a>

<a href="https://melpa.org/#/elcouch"> <img alt="MELPA" src=""/> </a>

<a href="https://gitlab.petton.fr/elcouch/elcouch/commits/master"> <img alt="pipeline status" src="" /> </a> </p>

Summary

CouchDB is a free open-source database software. The Emacs package elcouch makes it possible to view and manipulate CouchDB databases. It depends on libelcouch.

License

See COPYING. Copyright (c) 2018 Damien Cassou.

<a href="https://liberapay.com/DamienCassou/donate"> <img alt="Donate using Liberapay" src=""> </a>