Emacs interface to view and manipulate CouchDB databases
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Damien Cassou 84fdc16fb1
Use navigel-method to simplify code
4 miesięcy temu
.gitignore Initial version 1 rok temu
.gitlab-ci.yml Initial version 1 rok temu
COPYING Initial version 1 rok temu
Makefile Use navigel to simplify the code 5 miesięcy temu
README.org Initial version 1 rok temu
elcouch.el Use navigel-method to simplify code 4 miesięcy temu

README.org

elcouch

#+BEGIN_HTML

MELPA Stable

MELPA

pipeline status

#+END_HTML

Summary

CouchDB is a free open-source database software. The Emacs package elcouch makes it possible to view and manipulate CouchDB databases. It depends on libelcouch.

License

See COPYING. Copyright (c) 2018 Damien Cassou.

#+BEGIN_HTML Donate using Liberapay #+END_HTML