Updated 3 months ago

mpdel / libmpdel
Emacs Lisp 2 5

Emacs library to communicate with Music Player Daemon (MPD, https://www.musicpd.org/), a flexible, powerful, server-side application for playing music.

Updated 3 months ago

You can choose from so many of the girls available on our website, and every other girl is just a one call away. You can book them at any point of time that you would like. https://www.poojanehwal.com/

Updated 3 months ago

mpdel / mpdel
Emacs Lisp 4 3

Emacs user interface for Music Player Daemon (https://www.musicpd.org/), a flexible, powerful, server-side application for playing music.

Updated 4 months ago

tangrammer / mpdel
Emacs Lisp 0 0

Emacs user interface for Music Player Daemon (https://www.musicpd.org/), a flexible, powerful, server-side application for playing music.

Updated 4 months ago

Emacs library to communicate with Music Player Daemon (MPD, https://www.musicpd.org/), a flexible, powerful, server-side application for playing music.

Updated 4 months ago

jao / mpdel
Emacs Lisp 0 0

Emacs user interface for Music Player Daemon (https://www.musicpd.org/), a flexible, powerful, server-side application for playing music.

Updated 4 months ago

Siêu Pet - Gắn kết Yêu Thương. Siêu Pet không chỉ mang đến cho bạn chú cún cưng mà bạn yêu thích. Đến với Siêu Pet bạn sẽ tìm cho mình được một người bạn trung thành #animal #pet #dog #cat #sieupet #cho #chocanh

Updated 4 months ago

Updated 4 months ago

[Chicago Cubs merchandise](https://www.sportsworldchicago.com/)

Updated 5 months ago

Updated 5 months ago

Need a leading social media agency in London to help communicate with target customers and improve your online brand presence?http://amsdigitalagency.com/uk/ https://amsdigitalagency.com/uk/website-development.php

Updated 5 months ago

Vansu.net - Website xem ngày tốt, Tra cứu lịch âm, Xem tuổi, Phong thủy, Tử vi, 12 Cung hoàng đạo | Vạn sự Là blog tổng hợp thông tin có chọn lọc từ nhiều nguồn trên internet về cổ học phương đông và chiêm tinh học phương tây.

Updated 5 months ago

Helps you control your GNU/Linux computer from Emacs

Updated 5 months ago

Updated 5 months ago

Import

Updated 5 months ago

Updated 5 months ago

Updated 5 months ago

Updated 5 months ago

Updated 5 months ago