Procházet zdrojové kódy

Add .drone.yml as Drone is the CI on gitea.petton.fr

tags/v1.1.2
Damien Cassou před 5 měsíci
rodič
revize
d8a8747424
Podepsáno: DamienCassou <damien@cassou.me> ID GPG klíče: B68746238E59B548
1 změnil soubory, kde provedl 19 přidání a 0 odebrání
  1. +19
    -0
      .drone.yml

+ 19
- 0
.drone.yml Zobrazit soubor

@@ -0,0 +1,19 @@
kind: pipeline
name: default

platform:
os: linux
arch: arm

steps:
- name: check
image: ubuntu:latest
commands:
- apt-get update
- apt-get install -y software-properties-common coreutils make gnutls-bin curl
- add-apt-repository ppa:kelleyk/emacs -y
- apt-get update
- apt-get install -y emacs26
- emacs --version
- make ci-dependencies
- make check

Načítá se…
Zrušit
Uložit