Pārlūkot izejas kodu

Add .drone.yml as Drone is the CI on gitea.petton.fr

tags/v1.1.2
Damien Cassou pirms 5 mēnešiem
vecāks
revīzija
d8a8747424
Parakstījis: DamienCassou <damien@cassou.me> GPG atslēgas ID: B68746238E59B548
1 mainītis faili ar 19 papildinājumiem un 0 dzēšanām
  1. +19
    -0
      .drone.yml

+ 19
- 0
.drone.yml Parādīt failu

@@ -0,0 +1,19 @@
kind: pipeline
name: default

platform:
os: linux
arch: arm

steps:
- name: check
image: ubuntu:latest
commands:
- apt-get update
- apt-get install -y software-properties-common coreutils make gnutls-bin curl
- add-apt-repository ppa:kelleyk/emacs -y
- apt-get update
- apt-get install -y emacs26
- emacs --version
- make ci-dependencies
- make check

Notiek ielāde…
Atcelt
Saglabāt