Przeglądaj źródła

Release 1.1.1

tags/v1.1.1^2
Damien Cassou 8 miesięcy temu
rodzic
commit
e23bc52117
Podpisane przez: DamienCassou <damien@cassou.me> ID klucza GPG: B68746238E59B548
2 zmienionych plików z 2 dodań i 2 usunięć
  1. +1
    -1
      libmpdel.el
  2. +1
    -1
      test/libmpdel-test.el

+ 1
- 1
libmpdel.el Wyświetl plik

@@ -6,7 +6,7 @@
;; Keywords: multimedia
;; Url: https://gitlab.petton.fr/mpdel/libmpdel
;; Package-requires: ((emacs "25.1"))
;; Version: 1.1.0
;; Version: 1.1.1

;; This program is free software; you can redistribute it and/or modify
;; it under the terms of the GNU General Public License as published by


+ 1
- 1
test/libmpdel-test.el Wyświetl plik

@@ -5,7 +5,7 @@
;; Author: Damien Cassou <damien@cassou.me>
;; Url: https://gitlab.petton.fr/mpdel/mpdel
;; Package-requires: ((emacs "25.1"))
;; Version: 1.1.0
;; Version: 1.1.1

;; This program is free software; you can redistribute it and/or modify
;; it under the terms of the GNU General Public License as published by


Ładowanie…
Anuluj
Zapisz