Emacs library to communicate with Music Player Daemon (MPD, https://www.musicpd.org/), a flexible, powerful, server-side application for playing music.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

3 wiersze
16B

  1. /makel.mk
  2. *.elc