Emacs library to communicate with Music Player Daemon (MPD, https://www.musicpd.org/), a flexible, powerful, server-side application for playing music.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

20 wiersze
375B

 1. kind: pipeline
 2. name: default
 3. platform:
 4. os: linux
 5. arch: arm
 6. steps:
 7. - name: check
 8. image: ubuntu:latest
 9. commands:
 10. - apt-get update
 11. - apt-get install -y software-properties-common coreutils make gnutls-bin curl
 12. - add-apt-repository ppa:kelleyk/emacs -y
 13. - apt-get update
 14. - apt-get install -y emacs26
 15. - emacs --version
 16. - make ci-dependencies
 17. - make check