5 Revize (master)

Autor SHA1 Zpráva Datum
  jao 7cfa851f47
mpdel-core-open-albums před 4 měsíci
  Leon Rische 45a0655710 Expose libmpdel search with filters as a function před 5 měsíci
  Damien Cassou 197a3b91b3
Fix major-mode to list albums před 7 měsíci
  Damien Cassou 69e2f36b86
Use navigel-defmethod to simplify code před 7 měsíci
  Damien Cassou 4b27915f9e
Refactor everything around navigel před 7 měsíci