5 Revīzijas (master)

Autors SHA1 Ziņojums Datums
  jao 7cfa851f47
mpdel-core-open-albums pirms 4 mēnešiem
  Leon Rische 45a0655710 Expose libmpdel search with filters as a function pirms 5 mēnešiem
  Damien Cassou 197a3b91b3
Fix major-mode to list albums pirms 7 mēnešiem
  Damien Cassou 69e2f36b86
Use navigel-defmethod to simplify code pirms 7 mēnešiem
  Damien Cassou 4b27915f9e
Refactor everything around navigel pirms 7 mēnešiem