Emacs library to communicate with Music Player Daemon (MPD, https://www.musicpd.org/), a flexible, powerful, server-side application for playing music.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Damien Cassou a495319910
Release 1.2.0
3 miesięcy temu
..
libmpdel-directory-test.el Release 1.2.0 3 miesięcy temu
libmpdel-test.el Release 1.2.0 3 miesięcy temu