A JavaScript development environment for Emacs https://indium.readthedocs.io
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
 
 

20 regels
390 B

kind: pipeline
name: default
platform:
os: linux
arch: arm
steps:
- name: test
image: ubuntu:latest
commands:
- apt-get update
- apt-get install -y software-properties-common
- add-apt-repository ppa:kelleyk/emacs -y
- apt-get update
- apt-get install -y coreutils make gnutls-bin nodejs npm emacs25
- emacs --version
- make dependencies
- make test
- make lint