A JavaScript development environment for Emacs https://indium.readthedocs.io
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
 
 

20 rader
390 B

kind: pipeline
name: default
platform:
os: linux
arch: arm
steps:
- name: test
image: ubuntu:latest
commands:
- apt-get update
- apt-get install -y software-properties-common
- add-apt-repository ppa:kelleyk/emacs -y
- apt-get update
- apt-get install -y coreutils make gnutls-bin nodejs npm emacs25
- emacs --version
- make dependencies
- make test
- make lint