Nicolas Petton před 3 roky
rodič
revize
36c86bb151
Podepsáno: nico <nicolas@petton.fr> ID GPG klíče: 233587A47C207910
1 změnil soubory, kde provedl 7 přidání a 0 odebrání
  1. +7
    -0
      readme.md

+ 7
- 0
readme.md Zobrazit soubor

@@ -0,0 +1,7 @@
# About

This repository contains a Dockerfile for building Emacs 25.1 images based on Ubuntu.

## armhf

The `arm` branch contains a Dockerfile for building armhf images.

Načítá se…
Zrušit
Uložit