Procházet zdrojové kódy

New sshuttle helper function

master
Nicolas Petton před 8 měsíci
rodič
revize
c4bf429eb0
V databázi nebyl nalezen žádný známý klíč pro tento podpis GPG Key ID: E8BCD7866AFCF978
1 změnil soubory, kde provedl 7 přidání a 0 odebrání
  1. +7
    -0
      local/tunnel.el

+ 7
- 0
local/tunnel.el Zobrazit soubor

@ -7,4 +7,11 @@
(with-current-buffer buffer
(insert (concat "Starting tunnel on " host " port " port)))))
(defun sshuttle-tunnel (host)
(interactive "suser@host: ")
(let ((buffer "sshuttle"))
(async-shell-command
(format "sudo sshuttle --dns -r %s 0.0.0.0/0" host)
buffer)))
(provide 'tunnel)

Načítá se…
Zrušit
Uložit