Bladeren bron

New sshuttle helper function

master
Nicolas Petton 8 maanden geleden
bovenliggende
commit
c4bf429eb0
Geen bekende sleutel gevonden voor deze handtekening in de database GPG sleutel-ID: E8BCD7866AFCF978
1 gewijzigde bestanden met toevoegingen van 7 en 0 verwijderingen
  1. +7
    -0
      local/tunnel.el

+ 7
- 0
local/tunnel.el Bestand weergeven

@ -7,4 +7,11 @@
(with-current-buffer buffer
(insert (concat "Starting tunnel on " host " port " port)))))
(defun sshuttle-tunnel (host)
(interactive "suser@host: ")
(let ((buffer "sshuttle"))
(async-shell-command
(format "sudo sshuttle --dns -r %s 0.0.0.0/0" host)
buffer)))
(provide 'tunnel)

Laden…
Annuleren
Opslaan