Kaynağa Gözat

New sshuttle helper function

master
Nicolas Petton 8 ay önce
ebeveyn
işleme
c4bf429eb0
Veri tabanında bu imza için bilinen anahtar bulunamadı GPG Anahtar Kimliği: E8BCD7866AFCF978
1 değiştirilmiş dosya ile 7 ekleme ve 0 silme
  1. +7
    -0
      local/tunnel.el

+ 7
- 0
local/tunnel.el Dosyayı Görüntüle

@ -7,4 +7,11 @@
(with-current-buffer buffer
(insert (concat "Starting tunnel on " host " port " port)))))
(defun sshuttle-tunnel (host)
(interactive "suser@host: ")
(let ((buffer "sshuttle"))
(async-shell-command
(format "sudo sshuttle --dns -r %s 0.0.0.0/0" host)
buffer)))
(provide 'tunnel)

Yükleniyor…
İptal
Kaydet