My Emacs settings
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
 
Nicolas Petton 23e996da0d
custom.el update
před 5 měsíci
bin Various minor improvements před 2 roky
etc Local fix for company-tern recipe před 7 měsíci
hosts Update hosts před 5 měsíci
local New sshuttle helper function před 7 měsíci
var Add more eshell aliases před 2 roky
.gitignore Update gitignore před 7 měsíci
.mc-lists.el Migrate to borg před 3 roky
.pass-secrets-sync.el Add skeletor and pass-secret drones před 3 roky
Makefile Fix the Makefile před 2 roky
README.md Fix the readme před 3 roky
custom.el custom.el update před 5 měsíci
init.el Auto format nix files před 6 měsíci

README.md

My Emacs config