My Emacs settings
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
Nicolas Petton 23e996da0d
custom.el update
5 miesięcy temu
bin Various minor improvements 2 lat temu
etc Local fix for company-tern recipe 7 miesięcy temu
hosts Update hosts 6 miesięcy temu
local New sshuttle helper function 7 miesięcy temu
var Add more eshell aliases 2 lat temu
.gitignore Update gitignore 7 miesięcy temu
.mc-lists.el Migrate to borg 3 lat temu
.pass-secrets-sync.el Add skeletor and pass-secret drones 3 lat temu
Makefile Fix the Makefile 2 lat temu
README.md Fix the readme 3 lat temu
custom.el custom.el update 5 miesięcy temu
init.el Auto format nix files 6 miesięcy temu

README.md

My Emacs config