My Emacs settings
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
 
Nicolas Petton 23e996da0d
custom.el update
5 månader sedan
bin Various minor improvements 2 år sedan
etc Local fix for company-tern recipe 7 månader sedan
hosts Update hosts 6 månader sedan
local New sshuttle helper function 7 månader sedan
var Add more eshell aliases 2 år sedan
.gitignore Update gitignore 7 månader sedan
.mc-lists.el Migrate to borg 3 år sedan
.pass-secrets-sync.el Add skeletor and pass-secret drones 3 år sedan
Makefile Fix the Makefile 2 år sedan
README.md Fix the readme 3 år sedan
custom.el custom.el update 5 månader sedan
init.el Auto format nix files 6 månader sedan

README.md

My Emacs config