A major mode for password-store
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 

7 regels
204 B

((emacs-lisp-mode
(eval . (flycheck-mode))
(eval . (checkdoc-minor-mode))
(indent-tabs-mode . nil)
(fill-column . 80)
(sentence-end-double-space . t)
(emacs-lisp-docstring-fill-column . 75)))