A major mode for password-store
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 

7 rader
204 B

((emacs-lisp-mode
(eval . (flycheck-mode))
(eval . (checkdoc-minor-mode))
(indent-tabs-mode . nil)
(fill-column . 80)
(sentence-end-double-space . t)
(emacs-lisp-docstring-fill-column . 75)))